Bài 2. Bà ngoại hỏi chú Ba trả lời về Cổ Phần.

 • Bà Ngoại: Cổ phiếu là gì vậy chú Ba?
 • Chú Ba: Ngoại nay hiện đại hén. Hỏi tới cổ phiếu nữa.
 • Bà Ngoại: Tao thấy mấy đứa nhỏ nhỏ ở nhà, mấy đứa hàng xóm khi thì rần rần vì đầu tư cổ phiếu thắng. Khi thì buồn như nhà có đám tang. Tao phải hỏi cho ra lẽ.
 • Chú Ba: Vậy để cháu giải thích từ từ. Cháu giải thích về Doanh nghiệp, Vốn điều lệ, Vốn cổ phần, Thặng dư vốn, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, Đại chúng hóa và Niêm Yết, Sàn chứng khoán, Cổ phần, Cổ phiếu.

1. DOANH NHIỆP. VỐN ĐIỀU LỆ. VỐN CỔ PHẦN.

Bà ngoại hỏi chú Ba trả lời về Cổ Phần.
Tổng vốn cổ phần của doanh nghiệp được gọi là Vốn cổ phần hoặc Vốn góp của Chủ sở hữu.

– Bà Ngoại: Doanh nghiệp thì ngoại biết nhiều à.

– Chú Ba: Dạ, mình lấy doanh nghiệp Hai Rau Cải của anh Hai làng kế bên ra làm ví dụ cho dễ nhớ nghen ngoại. Hình như lúc đó mấy anh em nhà Ngoại cũng có góp vốn.

– Bà Ngoại: Ngoại nhớ rồi. Tổng cộng 5 đứa góp: 100 tỷ. Thằng Hai: 60 tỷ. Mấy đưa Tư, Năm, Sáu, Bảy mỗi đứa góp 10 tỷ.

– Chú Ba: Dạ đúng. Tổng vốn cổ phần của doanh nghiệp Hai Rau Cải lúc mới thành lập là 100 tỷ.

– Bà Ngoại: Ngoại không hiểu điều này. Khi thì nghe mấy đứa gọi là vốn cổ phần, khi thì gọi là vốn điều lệ.

– Chú Ba: Dạ, chính xác số vốn 100 tỷ đó, theo kế toán là Vốn cổ phần, hoặc Vốn góp của Chủ sở hữu.

Còn vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.

Vậy nếu doanh nghiệp Hai Rau Cải đã đăng ký vốn điều lệ với Sở Kế hoạch Đầu tư là 100 tỷ rồi thì xem như ổn. Số vốn cổ phần đã góp bằng với vốn điều lệ.

Trong trường hợp doanh nghiệp Hai Rau Cải đăng ký vốn điều lệ với Sở Kế hoạch Đầu tư là 150 tỷ thì Hai Rau Cải phải kêu gọi thêm 50 tỷ trong vòng 90 ngày kể từ ngày thành lập công ty, hoặc phải làm thủ tục giảm vốn điều lệ công ty.

Nói một cách khác, Vốn cổ phần, hoặc Vốn góp của Chủ sở hữu là số vốn thực góp. Còn vốn điều lệ là số vốn mà doanh nghiệp đăng ký với cơ quan chức năng.

Vốn điều lệ là một khái niệm đặc thù của Việt Nam. Thật ra, Nhà nước chỉ cần quy định các doanh nghiệp tham gia các ngành đặc biệt góp đủ số cổ phần tối thiểu theo mức vốn pháp định của loại hình doanh nghiệp đặc biệt đó là đủ chặt chẽ rồi.

2. VỐN CHỦ SỞ HỮU

VỐN CHỦ SỞ HỮU
Trong năm đầu thành lập doanh nghiệp, thì chưa có Thặng dự vốn và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

– Bà Ngoại: Ngoại hiểu rồi. Còn vốn chủ sở hữu là sao nữa vậy Ba?

– Chú Ba: Dạ Vốn chủ sở hữu gồm có 3 phần chính: 1) Vốn cổ phần, hay còn gọi là Vốn góp của Chủ sở hữu, 2) Thặng dự vốn, 3) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Nhưng trong năm đầu thành lập doanh nghiệp, thì chưa có Thặng dự vốn và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Trong năm đầu tiên, Vốn chủ sở hữu của DN Rau cải = 100 tỷ Vốn cổ phần + 0 tỷ thặng dư vốn + 0 tỷ lợi nhuận chưa phân phối = 100 tỷ.

Tỷ lệ sở hữu vốn cổ phần như sau:

 • Hai = 60/100 = 60%,
 • Tư = 10/100 =10%.
 • Năm = 10/100 =10%.
 • Sáu = 10/100 =10%.
 • Bảy = 10/100 =10%.

– Bà Ngoại: 100 tỷ mà vẫn không đủ mua sắm nhà xưởng, máy móc. Ngoại nhớ mấy đứa phải làm thủ tục để vay thêm 40 tỷ. Vụ đó cũng vất vả, vì ngân hàng đòi bảo lãnh các thứ.

– Chú Ba: Dạ vụ vay, vụ nợ mình nói trong lần sau nghen Ngoại. Giờ mình nói tiếp vụ góp vốn.

3. LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI.

– Bà Ngoại: Doanh nghiệp Hai Rau Cải kinh doanh tốt lắm Ba à. Tụi nó mua máy móc xịn, lại trúng mùa, giá bán tốt, thằng Hai quản lý giỏi nên lợi nhuận ngon lắm.

– Chú Ba: Cháu có tư vấn cho anh Hai nên biết rất rõ. Doanh nghiệp Hai Rau Cải kinh doanh rất hiệu quả, chỉ mất ba năm để hoàn vốn. Năm thứ tư, DN Hai Rau Cải đã có lợi nhuận khủng. Tích luỹ lợi nhuận đến năm thứ năm: 15 tỷ.

– Bà ngoại: Ngon hén. Mới mấy năm mà có lời. Mấy đứa chia nhau tiền lời đã hén.

– Chú Ba: Dạ. Bình thường khi doanh nghiệp khi đã phát triển ổn định, sẽ chia toàn bộ hay một phần lợi nhuận cho cổ đông gọi là cổ tức.

Nhưng những công ty đang trong giai đoạn phát triển sẽ có xu hướng giữ lợi nhuận lại để tái đầu tư cho sự tăng trưởng.

Các cổ đông của Hai Rau Cải đã đồng ý không chia cổ tức, mà giữ lại toàn bộ số lợi nhuận tích luỹ này để tái đầu tư: nâng cấp nhà máy, mở rộng hệ thống chi nhánh, nhằm hỗ trợ cho sự tăng trưởng mạnh mẽ của doanh nghiệp.

– Bà Ngoại: Vậy toàn bộ 15 tỷ lợi nhuận được tich lũy đến năm thứ 5 sẽ được trở thành vốn của doanh nghiệp phải không Ba?

– Chú Ba: Dạ, toàn bộ số tiền này sẽ thuộc về tài khoản “Lợi nhuận sau thế chưa phân phối”, hay còn gọi là Lợi nhuận giữ lại, là 1 phần của vốn Chủ sở hữu.

Như vậy cuối 5 năm, Vốn chủ sở hữu của DN Hai Rau Cải = 100 tỷ Vốn cổ phần + 0 tỷ thặng dư vốn + 15 tỷ Lợi nhuận chưa phân phối = 115 tỷ.

4. THẶNG DƯ VỐN CỔ PHẦN. PHA LOÃNG CỔ PHẦN.

– Bà Ngoại: Năm thứ sáu, Hai Rau Cải gọi thêm vốn để nâng cấp máy móc. Tao nhớ thằng H. đại gia bạn của thằng Hai trước đây không chịu đầu tư bây giờ lại nhất định đòi đầu tư cho được. Thằng Hai kêu giá cổ phần cao lắm, nhưng H. vẫn đầu tư.

– Chú Ba: Dạ đúng rồi Ngoại.

Doanh nghiệp Hai Rau Cải đang có lợi nhuận, và tiềm năng tăng trưởng rất tốt nên giá trị của doanh nghiệp được đánh giá cao. Hôm sau con sẽ nói về việc định giá. Nhưng Ngoại hiểu thế này, nhờ lợi nhuận và tiềm năng tăng trưởng mà giá trị vốn cổ phần của doanh nghiệp Hai Rau Cải đã được tăng lên, chứ không còn ở mức bằng 100 tỷ nữa.

Sau khi bàn thảo, hai bên đã đồng ý giá trị vốn cổ phần của DN Hai Rau Cải vào lúc đó là 300 tỷ. Tức gấp 3 lần.

Nói một cách khách anh H đồng ý đầu tư với giá 3 chấm. Nghĩa là anh H phải trả 3 đồng cho 1 đồng vốn cổ phần của doanh nghiệp Năm Rau Cải. Muốn góp 1 tỷ cổ phần, thì anh H. phải đóng cho doanh nghiệp là 3 tỷ.

– Bà Ngoại: Mà tại sao là 3 chấm? Sao không phải là 2 chấm, 4 chấm hay 5 chấm.

– Chú Ba: Dạ số chấm này tương đương với định giá. Tùy theo tình hình kinh doanh của công ty, tùy theo tiềm năng lợi nhuận mà người ta định giá mấy chấm. Lần sau, cháu sẽ giải thích về vụ này.

– Bà Ngoại: Tao nhớ thằng H góp thêm 60 tỷ. Mà quyền thì thua thằng Hai nhiều.

– Chú Ba: Dạ đúng rồi. Anh H. góp 60 tỷ, theo định giá 3 chấm. Nên số vốn cổ phần của anh H = 60/3 = 20 tỷ.

Tổng số vốn cổ phần của DN Hai Rau Cải = 100 + 20 = 120 tỷ.

Vậy sau đó, tình hình sở hữu vốn cổ phần như sau.

 • Hai = 50/100 = 50%,
 • Tư = 10/120 = 8.33%
 • Năm = 10/120 = 8.33%
 • Sáu = 10/120 = 8.33%
 • Bảy = 10/120 = 8.33%
 • H = 20/120 = 16.67%

– Bà Ngoại: À, thì vậy. Sau khi đại gia H. góp vốn vào thì phần trăm, tỷ lệ sở hữu của Hai, Tư, Năm, Sáu, Bảy đều giảm. Cái này gọi là loãng loãng gì đó phải không?

– Chú Ba: Dạ. Gọi là pha loãng cổ phần. Khi kêu gọi thêm vốn, thì % sở hữu của những cổ đông cũ sẽ giảm xuống, nên gọi là pha loãng cổ phần.

– Bà Ngoại: Cám ơn chú Ba. Ủa!

– Chú Ba: Dạ gì vậy Ngoại.

– Bà Ngoại: Đại gia H góp 60 tỷ lận mà. Thằng Ba mới tính 20 tỷ vô vốn cổ phần. Còn 40 tỷ kia đia đâu?

– Chú Ba: Ngoại đúng là nhạy với tiền. Không sót một đồng nào. Thưa Ngoại, 40 tỷ đồng kia chạy vô tài khoản tên là Thặng dự vốn cổ phần.

Khi nhà đầu tư chấp nhận góp vốn với giá cao hơn mệnh giá, thì sẽ có khoảng chênh lệch giữa giá mua cồ phần và mệnh giá. Khoản chênh lệch này gọi là thặng dư vốn cổ phần.

– Bà ngoại: Thặng dư vốn 40 tỷ đó, 5 cổ đông cũ Hai, Tư, Năm, Sáu, Bảy được hưởng hả?

– Chú Ba: Dạ trong trường hợp này cổ đông cũ không được hưởng đồng nào cả. Chỉ khi nào cổ đông bán cổ phần cho người khác thì họ mới được nhận tiền chuyển nhượng. Còn trường hợp gọi thêm vốn thì cổ đông cũ không được hưởng gì cả mà toàn bộ biền bán cổ phần sẽ trở thành vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

Số 40 tỷ đó sẽ được ghi nhận trong tài khoản Thặng dư vốn cổ phần. Đây là 1 tài khoản con của tài khoản vốn chủ sở hữu.

Như vậy, sau khi anh H. góp xong, thì Vốn chủ sở hữu của Hai Rau Cải = 120 tỷ vốn cổ phần + 40 tỷ thặng dự vốn + 33 tỷ lợi nhuận sau thuế giữ lại = 193 tỷ.

5. QŨY ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN (PRIVATE EQUITY)

– Bà Ngoại: Một năm, sau khi đại gia H góp vốn thì có quỹ đầu tư cũng vào DN Hai Rau Cảu đó chú Ba.

– Chú Ba. Dạ đúng. Năm thứ 7, thì quỹ đầu tư Q này tiếp cận anh Hai để đầu tư vào DN Hai Rau Cả. Đây là quỹ đầu tư doanh nghiệp tư nhân (Private Equity)

– Bà Ngoại: Quỹ đầu tư doanh nghiệp tư nhân là sao?

– Chú Ba: Những quỹ đầu tư doanh nghiệp tư nhân ((Private Equity) này đầu tư vào những công ty chưa phải là công ty đại chúng. Quỹ góp vốn vào doanh nghiệp, và có thể hỗ trợ về quản lý nhằm tăng trưởng giá trị của doanh nghiệp để họ “hái quả sau này”. Hoặc là quỹ bán lại cổ phần của họ cho doanh nghiệp hoặc quỹ khác để kiếm lợi nhuận. Hoặc là họ hỗ trợ công ty niêm yết trên sàn chứng khoán và từ từ thoát ra bằng cách bán lại cho nhà đầu tư trên sàn.

– Bà Ngoại: Quỹ đầu tư thường sẽ mua với giá tốt hơn các nhà đầu tư cá nhân.

– Chú Ba: Dạ, cũng không chắc. Thường là quỹ đầu tư góp số vốn lớn, và họ hỗ trợ cho doanh nghiệp lên sàn, nên họ có “thế”, vì thế họ sẽ đàm phán giá “phù hợp”.

Sau một thời gian đàm phán, hai bên đồng ý giá trị của Hai Rau Cải vào thời gian trước khi nhận đầu tư từ quỹ, còn gọi là định giá trước đầu tư (Pre-Money Valuation) là 336 tỷ. Con số này lớn gấp 2.8 lần số vốn cổ phần hiện tại của Hai Rau Cải là 120 tỷ. Tức là quỹ G đồng ý đầu tư vào DN Hai Rau Cải với giá 2.8 chấm.

– Bà Ngoại: Quỹ Q đầu tư vào doanh nghiệp bao nhiêu tiền?

– Chú Ba: Sau khi đầu tư xong, quỹ Q mong muốn tỷ lệ sở hữu của quỹ tại Hai Rau Cải là 25%. Từ đó tính ngược ra số tiền cần đầu tư.

Nếu gọi X là vốn cổ phần của quỹ. Như vậy, sau khi đầu tư, vốn cổ phần của DN Hai Rau cải = 120+X.

Vì quỹ muốn tỷ lệ sở hữu là 25%, nên chúng ta có phương trình:

X = 25%*(120 +X). Giải ra X = 40 tỷ.

Tổng số tiền đầu tư sẽ là = 40 tỷ* 2.8 chấm = 112 tỷ. Trong đó 40 tỷ là vốn cổ phần. Thặng dư vốn cổ phần = 112 – 40 = 72 tỷ.

Ngay sau khi quỹ Q góp vốn, chi tiết vốn chủ sở hữu của Hai Rau Cải như sau:

Vốn cổ phần = 120 + 40 = 160 tỷ

Thặng dư vốn = 40 + 72 = 112 tỷ

Lợi nhuận giữ lại = 54 tỷ (Tổng lợi nhuận giữ lại, tích lũy sau 7 năm)

Vốn chủ sở hữu = 160 + 112 + 54 = 326 tỷ

– Bà ngoại: Các cổ đông cũ sẽ bị giảm tỷ lệ sở hữu?

– Chú Ba: Dạ chắc chắn rồi Ngoại. Tỷ lệ sở hữu của từng cổ đông giảm xuống, nhưng doanh nghiệp được thêm vốn. Giá trị doanh nghiệp tăng lên. Cái bánh to ra, thì phần chia của mỗi người sẽ tăng lên.

Tỷ lệ sở hữu của các cổ đông như sau

 • Hai = 60 tỷ / 160 tỷ = 37.50%
 • Tư = 10 tỷ / 160 tỷ = 6.25%
 • Năm = 10 tỷ / 160 tỷ = 6.25%
 • Sáu = 10 tỷ / 160 tỷ = 6.25%
 • Bảy = 10 tỷ / 160 tỷ = 6.25%
 • H = 20 tỷ / 160 tỷ = 12.50%
 • Quỹ Q = 40 tỷ / 160 tỷ = 25.00%

6. ĐẠI CHÚNG HOÁ VÀ NIÊM YẾT. CỒ PHẦN. CỔ PHIẾU.

ĐẠI CHÚNG HOÁ VÀ NIÊM YẾT. CỒ PHẦN. CỔ PHIẾU
Cải tiến hành phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng và niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán – IPO (Initial Public Offering)

– Bà Ngoại: Sau khi quỹ vào vài năm, thì DN Hai Rau Cải lên sàn phải không Ba.

– Chú Ba: Dạ đúng. Năm thứ 9, DN Hai Rau Cải tiến hành phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng và niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Cái này gọi theo tiếng Anh cho nó sang là IPO (IPO (Initial Public Offering)).

Bước 1: Phát hành cổ phiếu ra công chúng.

DN Hai Rau Cải chia vốn cổ phần ra thành những cổ phần nhỏ có mệnh giá 10,000 đồng. Số vốn cổ phần 160 tỷ tương đương 16 triệu cổ phần. DN Hai Rau Cải làm thủ tục xin phát hành thêm 4 triệu cổ phần của DN Hai Rau Cải ra công chúng với giá 50,000 VNĐ/ cổ phần. (tức là 5 chấm). Tổng số vốn huy động được = 4 triệu cổ phần * 50,000 VNĐ /cổ phần = 200 tỷ.

Số tiền 200 tỷ này được dùng để nâng cấp nhà máy, mua sắm thiết bị và bổ sung vốn lưu động.

– Bà Ngoại: 200 tỷ này cũng phải chia ra vốn cổ phần và thặng dư vốn chứ Ba?

– Chú Ba: Dạ đúng.

Vốn cổ phần = 4 triệu * 10.000 VNĐ (mệnh giá) = 40 tỷ.

Thặng dư vốn = 200 – 40 = 160 tỷ.

Như vậy, sau khi phát hành thành công 4 triệu cổ phần ra công chúng, nâng tổng số cổ phần lên 20 triệu, vốn chủ sở hữu của DN Hai Rau Cải như sau:

 • Vốn cổ phần = 160 + 40 = 200 tỷ VNĐ,
 • Thặng dư vốn = 112 + 160 = 272 tỷ VNĐ,
 • Lợi nhuận giữ lại = 109 tỷ VNĐ
 • Vốn chủ sở hữu = 200 + 272 + 109 = 581 tỷ VNĐ
 • Tỷ lệ sở hữu của các cổ đông như sau:
 • Hai = 60 tỷ / 200 tỷ = 30.00%
 • Tư = 10 tỷ / 200 tỷ = 5.00%
 • Năm = 10 tỷ / 200 tỷ = 5.00%
 • Sáu = 10 tỷ / 200 tỷ = 5.00%
 • Bảy = 10 tỷ / 200 tỷ = 5.00%
 • H = 20 tỷ / 200 tỷ = 10.00%
 • Quỹ Q = 40 tỷ / 200 tỷ = 20.00%
 • Công chúng = 40 tỷ / 200 tỷ = 20.00%

– Bà ngoại: Sao có khi gọi là cổ phần, có khi gọi là cổ phiếu.

– Chú Ba: Định nghĩa cổ phần như thế này

“Cổ phần có nghĩa là phần chia nhỏ nhất của vốn điều lệ công ty cổ phần. Cổ phần được thể hiện dưới dạng hình thức cổ phiếu, người nắm giữ cổ phần được gọi là cổ đông.”

Như vậy mỗi một phần vốn 10,000 đồng, được gọi là cổ phần.

Còn cổ phiếu được định nghĩa “Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Người nắm giữ cổ phiếu trở thành cổ đông của công ty đó.”

Anh Hai có Hai 60 tỷ vốn cổ phần của DN Hai Rau Cải. Mà mỗi cổ phần có mệnh giá là 10.000 đồng. Tức là anh Hai sở hữu 6 triệu cổ phần của DN Hai Rau Cải.

Nhưng trong thực tế, mọi người vẫn gọi cổ phần là cổ phiếu. Câu trên sẽ được nói là anh Hai sở hữu 6 triệu cổ phiếu của DN Hai Rau Cải. Nói vậy là chưa chính xác. Tuy vậy ai cũng hiểu và cũng nói như vậy cả.

– Bà Ngoại: Bước 1 xong rồi, bước 2 là làm gì nữa vậy Ba?

– Chú Ba: Dạ, bước 2 là người ta đưa cổ phiếu Hai Rau Cải lên cái chợ chính quy để mọi người có thể mua bán lại cổ phần. Thuật ngữ gọi là niêm yết các cổ phiếu này lên sàn chứng khoán.

– Bà Ngoại: DN niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán để làm gì vậy Ba?

– Chú Ba: Dạ cũng có nhiều lợi ích cho doanh nghiệp.

Thứ nhất là để dễ gọi thêm vốn. Khi lên sàn rồi, khi nào có nhu cầu cần vốn thì DN Hai Rau Cải sẽ làm thủ tục để phát hành thêm cổ phiếu cho công chúng. Công chúng mua số cổ phiếu này thì doanh nghiệp có thêm vốn mà không cần phải đi gặp đại gia, gặp quỹ đàm phán nữa.

Thứ hai là các cổ đông sẽ được quyền chuyển nhượng cổ phiếu. Ngoại nhớ vụ chị Sáu kẹt tiền mua nhà cho con trai không? Chị muốn bán bớt phần vốn mà các cổ đông khác cũng kẹt tiền nên chị Sáu không bán được. Bây giờ lên sàn rồi, chị Sáu có thể bán lại một phần hay toàn bộ cổ phần của mình. Chị Sáu là cổ đông lớn thì khi bán cần tuân luật, theo quy định. Lần sau cháu sẽ nói về việc này.

Thứ ba là nâng cao uy tín doanh nghiệp. Các doanh nghiệp trên sàn thì sẽ có uy tín với đối tác, với khách hàng, với người tiêu dùng.

– Bà Ngoại: Hèn gì, từ lúc lên sàn, sao thấy thằng Hai ăn mặc đẹp, và đổi dáng đi.

– Chú Ba: Nhưng mà cũng mệt lắm Ngoại à. Trở thành công ty đại chúng thì Chủ tịch Hội đồng quản trị thành người của công chúng. Thông tin về Kinh doanh, về doanh nghiệp phải công khai minh bạch. Kinh doanh mà không tốt sẽ bị báo chí viết. Giá cổ phiếu mà xuống thì nhà đầu tư họ cằn nhằn…Cũng khổ nhen Ngoại.

– Bà Ngoại: Khổ mà giàu, mà nổi tiếng thì cũng nhiều người ham đó Ba.

À, mà doanh nghiệp Hai Rau Cải niêm yết lên sàn giá bao nhiêu.

– Chú Ba: Sau khi đại chúng 6 tháng, thì DN Hai Rau Cải làm thủ tục đăng ký niêm yết toàn bộ 20 triệu cổ phiếu lên sàn chứng khoán HOSE (Sàn Chứng khoán TP HCM).

Hồi đó anh thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) đại diện quỹ Q đề nghị mức giá niêm yết là 90.000 VNĐ / cổ phần. Họ cho rằng với kết quả kinh doanh tốt của DN Hai Rau Cải, cộng với hiệu ứng PR, nhà đầu tư sẽ chấp nhận giá 90.000 VNĐ. Ý kiến này đã được các thành viên HĐQT và cổ đông lớn tán thành. Ai cũng vui khi thấy giá trị công ty và giá trị đầu tư của mình tại DN Hai Rau Cải tăng cao như thế.

– Bà Ngoại: Ngoại mà có cổ phần thì ngoại cũng thích. Tự nhiên tiền mình tăng.

– Chú Ba: Dạ tăng không bền đâu ngoại ơi.

Cháu có phân tích cho HĐQT như sau: với triển vọng kinh doanh của ABCDE, giá trị nội tại của doanh nghiệp sẽ ở trong khoảng 1.200 tỷ – 1.400 tỷ. Tương đương, giá trị nội tại của từng cổ phần: 60.000 – 70.000 VNĐ / cổ phần. Và thị trường cũng sẽ nhận biết điều này.

Nếu DN Hai Rau Cải niêm yết giá 90.000 VNĐ đồng, thì sớm muộn gì giá cũng về mức 60.000 – 70.000 VNĐ. Điều này sẽ gây áp lực lên HĐQT và Ban điều hành.

– Bà Ngoại: À hén

– Chú Ba: Cháu nói với HĐQT của ABCDE: Mục đích của chúng là bán cổ phiếu với giá cao kiếm lời trong thời gian cổ phiếu mới lên sàn hay phát triển doanh nghiệp hưởng lợi bền vững.

Nếu muốn phát triển bền vũng thì không lý do gì phải niêm yết với giá cao vượt quá mức giá trị. Hãy niêm yết với mức giá 65.000 VNĐ và tập trung vào kinh doanh, tạo giá trị cho DN. Giá cổ phiếu sẽ lên theo giá trị của doanh nghiệp.

Cuối cùng, DN Hai Rau Cải đã niêm yết thành công với giá 65.000 VNĐ. Cổ phiếu DN Hai Rau Cải được nhà đầu tư mua qua bán lại như 1 công cụ/ tài sản đầu tư. Nó đạt mức 73,000 VNĐ sau 1 tháng kể từ ngày niêm yết.

– Bà Ngoại: Hay quá. Mà sao, có lúc ngoại nghe nói giá cổ phiếu DN Hai Rau Cải lên tới cả trăm ngàn. Rồi có lúc xuống còn có ba chục, bốn chục ngàn à.

– Chú Ba: Dạ. Chuyện này dài lắm. Hôm sau cháu lại nói chuyện tiếp với Ngoại nhe. Chuyển cổ phiếu, chứng khoán này nhiều tập lắm Ngoại ơi.

—-

Đây là 1 trong những bài sẽ được in trong sách “Đầu tư Chứng khoán: Chơi trò may rủi hay Tích lũy tài sản”.

Sự việc SCB, An Đông, Vạn Thịnh Phát… cho thấy nhiều người không hiểu cặn kẽ về những sản phẩm tài chính, về đầu tư…vì thế tôi đã quyết định chuyển 70% các bài trong sách qua thể loại Hỏi Đáp. Bằng cách viết Hỏi Đáp, tôi có thể cung cấp những định nghĩa cơ bản, trả lời nhiều câu hỏi của người đọc. Viết theo lối này, cũng giảm đi sự nhàm chán, giúp người đọc dễ theo dõi hơn. Và vì tôi phải viết lại, nên sách bị trễ hơn. Nhưng chắc chắn, các bạn sẽ hài lòng với cuốn sách mà tôi rất tâm huyết này.

—-

Các bạn muốn đọc những bài kiểu như thế này thì thả tym, like và comment tương tác nhé. Nhiều bạn hưởng ứng thì tôi sẽ chọn lọc và đăng thêm một số bài.» Chuỗi bài viết Bà ngoại hỏi chú Ba đáp: 

» Bài viết được tôi chia sẻ trên trang facebook cá nhân ngày 02/11/2022: https://www.facebook.com/LamMinhChanh/posts/5620555548031890

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

spot_img

Đọc nhiều

Kết nối với tôi

Hãy gửi cho tôi email của bạn, để nhận thông báo về những bài viết mới nhất của tôi nhé!

Bài viết liên quan